نمایشگاه ها
برگزاري بيست و سومين نمايشگاه بين المللي ايران هلث
6 الي 9 خرداد ماه 1400
محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران
نمايشگاه ايران هلث بعنوان دومين رويداد بزرگ در حوزه تحهيزات پزشکي ، دندانپزشکي ، آزمايشگاهي ، دارويي و خدمات سلامت در منطقه که سالانه با حضور جمع کثيري از شرکت هاي توانمند داخلي و خارجي بر پا مي گردد
برگزاري اولين نمايشگاه جهت توليد و دستاوردهاي مقابله با ويروس کرونا
24 الي 26 خرداد 1399
محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران
مواد شوينده ، پاک کننده بهداشتي ،سلولوزي پوست و مو ، گان هاي پزشکي ، لوازم و ماشين الات وابسته ، تجهيزات پزشکي ، دندان پزشکي ،آزمايشگاهي و دارويي
چهاردهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري
5 الي 8 اسفند ماه 99
محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران
برگزاري سي و چهارمين نمايشگاه ملي صنايع دستي
4 الي7 اسفندماه 99
نمايشگاه بين المللي
 

About Us

کل بازدید 17,551
Copyright 2019, All Rights Reserved