نمایشگاه ها
برگزاري بيست و سومين نمايشگاه بين المللي ايران هلث
19 الي22 خرداد ماه 1398
محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران
نمايشگاه ايران هلث بعنوان دومين رويداد بزرگ در حوزه تحهيزات پزشکي ، دندانپزشکي ، آزمايشگاهي ، دارويي و خدمات سلامت در منطقه که سالانه با حضور جمع کثيري از شرکت هاي توانمند داخلي و خارجي بر پا مي گردد
نمايشگاه جهت توليد و دستاوردهاي مقابله با ويروس کرونا
24 الي 26 خرداد 1399
محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران
مواد شوينده ، پاک کننده بهداشتي ،سلولوزي پوست و مو ، گان هاي پزشکي ، لوازم و ماشين الات وابسته ، تجهيزات پزشکي ، دندان پزشکي ،آزمايشگاهي و دارويي
سي و چهارمين دوره نمايشگاه صنايع دستي
28 مرداد الي3 شهريور 1399
نمايشگاه بين المللي
 

About Us

کل بازدید 10,638
Copyright 2019, All Rights Reserved