مبلمان  نفره مشکی نیلپر:   450.000 تومان

میز جلو مبلی رودنا : 130.000 تومان

میز جلو مبلی معمولی : 70.000 تومان

 

 

 

پنکه مهپاش بزرگ:500.000 تومان

 

 

 

مبلمان 4 نفره سفید نیلپر : 450.000 تومان

میز جلو مبلی رودنا : 130.000 تومان

میز جلو مبلی معمولی : 70.000 تومان

 

صندلی کنفرانسی سفید : 90.000 تومان

میز 6 نفره : 100.000 تومان

میز 8 نفره : 130.000 تومان

ست 6 نفره کنفرانسی مکی 400.000 تومان

 

میز کنفرانسی 8 نفره با صندلی : 600.000 تومان

 

صندلی پشت بلند مشکی : 30.000 تومان

میز گرد با پایه : 70.000 تومان

ست 4 نفره : 190.000 تومان

صندلی پشت بلند قرمز : 30.000 تومان

میز گرد با پایه : 70.000 تومان

ست 4 نفره : 190.000 تومان

 

صندلی تاشو سفید : 40.000 تومان

میز گرد با پایه : 70.000 تومان

ست 4 نفره :230.000 تومان

صندلی پشت بلند سفید : 30.000 تومان

میز گرد با پایه : 70.000 تومان

ست 4 نفره :190.000 تومان

 

صندلی تاشو مشکی : 40.000 تومان

میز گرد با پایه : 70.000 تومان

ست 4 نفره : 230.000 تومان

صندلی پایه چوبی سفید : 90.000 تومان

میز پایه چوبی سفید : 130.000 تومان

میز گرد شیشه ای با پایه معمولی : 70.000 تومان

میز پایه چوبی شیشه ای : 140.000 تومان

صندلی الوندی : 60.000 تومان

میز گرد: 70.000 تومان

ست 4 نفره : 310.000 تومان

آبسردکن :180.000 تومان

 

ال سی دی 43 اینچ : 400.000 تومان

ال سی دی 50 اینچ : 700.000 تومان

ال سی دی 60 اینچ : 1300.000 تومان

ال سی دی 70 اینچ : 2.900.000 تومان

پایه استند چرخدار ال سی دی : 160.000 تومان

 

پنکه ایستاده : 160.000 تومان

 

جاکاتالوگی : 60.000 تومان

 

سماور برقی 10 لیتری:130.000 تومان

 

 کتری برقی : 90.000 تومان

 

کمد : 160.000 تومان

 

ویترین پیشخوان : 160.000 تومان

 

یخچال 5 فوت : 180.000 تومان

 

ویترین گردون : 180.000 تومان

 

صندلی جکدار سفید :70.000 تومان

 

صندلی جکدار سفید :70.000 تومان

 

صندلی کنفرانسی مشکی : 60.000 تومان

 کل بازدید 445
Copyright 2019, All Rights Reserved