جزئیات نمایشگاه

سایر نمایشگاه ها
برگزاري بيست و سومين نمايشگاه بين المللي ايران هلث
6 الي 9 خرداد ماه 1400
محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران
نمايشگاه ايران هلث بعنوان دومين رويداد بزرگ در حوزه تحهيزات پزشکي ، دندانپزشکي ، آزمايشگاهي ، دارويي و خدمات سلامت در منطقه که سالانه با حضور جمع کثيري از شرکت هاي توانمند داخلي و خارجي بر پا مي گردد
چهاردهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري
5 الي 8 اسفند ماه 99
محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران
برگزاري سي و چهارمين نمايشگاه ملي صنايع دستي
4 الي7 اسفندماه 99
نمايشگاه بين المللي


کل بازدید 15,170
Copyright 2019, All Rights Reserved